Sobre Tascó

Tascón va començar el seu camí el 1959 a Barcelona, ​​quan el fundador de l'empresa, Pepe Tascón, i la seva germana Su si van obrir la seva primera botiga al carrer Diagonal 462. Tots dos tenien ja experiència al sector calçat i moda però sobretot passió pel disseny equilibrat i els productes de qualitat. Avui Tascón és una de les marques més icòniques de Barcelona. El seu èxit rau en la selecció dels millors productes entre les primeres marques de moda i calçat del món. La diferenciació de Tascó rau a assumir el risc de proposar, amb valentia, nous productes de qualitat, amb un disseny innovador on els seus clients poden descobrir noves opcions i reflectir la seva personalitat única en qualsevol ocasió. Ens véns a visitar?

Tascón va néixer l'any 1959 a Barcelona, ​​quan el fundador de l'empresa, Pepe Tascón, i la seva germana Susy van obrir la primera botiga al carrer Diagonal 462. Tots dos tenien ja experiència al sector calçat i moda però sobretot passió pel disseny equilibrat i els productes de qualitat. Avui Tascón és una de les marques més icòniques de Barcelona. El seu èxit rau en la selecció dels millors productes entre les primeres marques de moda i calçat del món. La diferenciació de Tascón rau a assumir el risc de proposar, amb valentia, nous productes de qualitat, amb un disseny innovador on els clients poden descobrir noves opcions i reflectir la seva personalitat única en qualsevol ocasió. Ens veniu a visitar?

Tascón beguen els seus jornals el 1959 a Barcelona, ​​quan la companyia founder, Pepe Tascón, i el seu sester Susy opened a la seva fira store at 462 Diagonal Street. Both already ha experimentat en el seu footwear i fashion sector, però above all a passió per balanços design i qualitat productes. Totai, Tascón és un dels mosts iconics brands in Barcelona. Its success lies en la selecció de les best products among les world's leading fashion and footwear brands. Tascó's differentiation lies en teixir risk of proposing, s courage, noves qualitats productes, s'innovative design where its customers can discover noves opcions i reflecteix les seves uniques personalitats en any occasion. Are you coming to visit us?