Avís legal

Tascón Concept Stores S.L. té la seva seu en l'avinguda Diagonal 462, Barcelona (Espanya), C.P. 08006, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al 13/09/2022. Tom: 48215, Foli: 214, Secció: 8, Fulla Registral: 576284, Inscripció: 3 publicat el 21/09/2022 a BARCELONA. Butlletí: 181 , Referència: 421129.

Tascón Concept Stores S.L. podrà realitzar modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu lloc web, o en la seva configuració o presentació. Tascón Concept Stores S.L. realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per a evitar errors en la mesura que sigui possible i, en el seu cas, reparar-los o actualitzar-los.

 Tots els continguts del lloc web són propietat intel·lectual de l'empresa Tascón Concept Stores S.L., estant protegits per l'ordenament jurídic espanyol i per les normes comunitàries i internacionals que resultin d'aplicació. Incloent qualsevol text, imatges, gràfics i dissenys, sense que en cap cas la utilització pels usuaris dels continguts de la web suposi la cessió dels drets d'explotació sobre aquests. Les marques, noms comercials o signes distintius continguts en la web són propietat de Tascón Concept Stores S.L., sense que l'accés a la mateixa suposi la cessió total o parcial dels drets de propietat industrial corresponents a Tascón Concept Stores S.L..

 Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de la pàgina web sense la prèvia autorització escrita de Tascón Concept Stores S.L.. En conseqüència, qualsevol acte de transmissió, distribució, difusió, cessió, reproducció, emmagatzematge, o comunicació pública, total o parcial, ha de comptar amb l'autorització expressa de l'empresa Tascón Concept Stores S.L..

L'usuari abans de celebrar qualsevol contracte de serveis o adquisició de peces o articles haurà de llegir atentament les corresponents condicions d'aquest. La subscripció d'aquest contracte implica l'acceptació d'aquestes condicions vigents al moment de la celebració d'aquest. No obstant això, queda prohibida la contractació de productes o serveis per part de menors d'edat, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o responsables legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes dels menors al seu càrrec de conformitat amb la normativa vigent.

L'accés a la web de TASCÓN es realitza de forma totalment lliure i gratuïta, sense perjudici del cost de la connexió a través de la xarxa de comunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

Amb referència als continguts d'aquesta pàgina Web, Tascón Concept Stores S.L. no atorga cap mena de garanties, expresses o implícites, i en cap cas serà responsable enfront de l'usuari per qualsevol pèrdua o mal que es derivi de qualsevol ús d'aquesta pàgina Web i el seu contingut.

L'usuari haurà d'utilitzar adequadament la pàgina web, en cas contrari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Tascón Concept Stores S.L. pugui sofrir a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per les presents condicions. L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de qualsevol dels continguts d'aquesta pàgina Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 Tascón Concept Stores S.L. no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d'aquesta pàgina Web, ni de la informació que a través d'ella transmetin a tercers. L'ús que d'aquests pugui fer l'usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. Tascón Concept Stores S.L. es reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol usos il·lícits per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Desitgem informar-te que en entrar en www.tascon.es ens dones el teu consentiment perquè utilitzem una tecnologia anomenada 'cookies' amb la finalitat que proporcionem una sèrie de continguts i/o serveis de manera personalitzada. Una 'cookie' és un petit element de dades que un lloc web pot enviar al programa de navegació web de l'usuari. Al seu torn, aquest element pot emmagatzemar-se en el disc dur de l'ordinador de l'usuari de manera que li puguem reconèixer quan torni al nostre lloc web. En qualsevol cas, sempre existeix la possibilitat que l'usuari especifiqui, en les preferències del seu programa de navegació, que desitja rebre un avís abans d'acceptar qualsevol 'cookie'.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Li recordem que pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show”.

 Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. En compliment del que es disposa en l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic, detallem la següent informació:

Tascón Concept Stores S.L. N.I.F: B09723206 L'Avinguda Diagonal 462 – 08006 Barcelona – Espanya.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al 13/09/2022. Tom: 48215, Foli: 214, Secció: 8, Fulla Registral: 576284, Inscripció: 3

Publicat el 21/09/2022 a BARCELONA. Butlletí: 181 , Referència: 421129.

Per a qualsevol dubte, suggeriment, reclamació o consulta pots dirigir-te per qualsevol dels següents mitjans:

Email: hello@tascon.es

Correu postal: Tascón Concept Stores S.L., L'Avinguda Diagonal 462 – 08006 Barcelona – Espanya.

TASCÓN atendrà la teva sol·licitud en la major brevetat possible.